آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۶
  • خدمات پشتیبانی شبکه

    خدمات پشتیبانی شبکه چرا برخی از مدیران یک شرکت حرفه ای را برای خدمات پشتیبانی شبکه انتخاب کنند؟ آیا میدانید حدود ۴۵ درصد مدیران سازمانها از اینکه با یک کارمند IT قرارداد پشتیبانی شبکه امضا کرده اند پشیمان هستند ؟ مواردی مثل عدم تعهد ، مرخصی های متعدد و ناگهانی ، عدم تخصص و تجربه […]

    ادامه مطلب